Veelgestelde vragen

U kunt tegenwoordig zonder verwijzing terecht bij uw fysiotherapeut. Echter heeft u voor chronische aandoeningen of fysiotherapie aan huis wel een verwijzing nodig.

Uw klacht of aandoening wordt door zorgverzekeraars alleen als chronisch gezien indien deze op de chronische lijst staat. Klik hier voor de lijst met chronische aandoeningen.

In de meeste gevallen wordt uw behandeling direct vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft in dit geval dus niets te betalen. Uw fysiotherapeut declareert de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Er zijn echter een aantal uitzonderingen waarbij u de factuur zelf moet betalen. Indien u niet aanvullend verzekerd bent dient u de factuur zelf te betalen. Indien uw klacht op de chronische lijst staat worden de kosten vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden dan vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u geen aanvullende verzekering heeft, of als uw aanvullende verzekering geen 20 behandelingen dekt dient u de overige behandelingen zelf te betalen.

Fysiotherapie Schipper heeft een contract met alle reguliere zorgverzekeraars. 

Alle therapeuten zijn BIG-geregistreerd en aangesloten bij het KNGF en CKR.

BIG registratie logo | Fysiotherapie Schipper
KNGF logo | Fysiotherapie Schipper

Het KNGF is het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Hier valt het
Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) onder. In het CKR zijn Fysiotherapeuten
opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Het register is opgericht op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. In het register zijn personen opgenomen die een relevante door de overheid erkende beroepsopleiding gevolgd hebben. Zorgverleners in het BIG-register moeten iedere 5 jaar aantonen dat ze voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep. Patiënten of cliënten die in het BIG-register kijken kunnen constateren dat de zorgverleners in het register bevoegd zijn. Door de vijfjaarlijkse herregistratie wordt deze bevoegdheid gewaarborgd. Zo blijft het register actueel.

De kosten van uw behandeling kunt u vinden op onze tarieven pagina.

Het is erg moeilijk om zonder enige voorkennis aan te geven hoeveel behandelingen u nodig
heeft. Tijdens een intake maken wij een behandelplan met u, waarbij we een indicatie geven
van de behandeltermijn.

Indien het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen bieden wij de mogelijkheid om
aan huis te behandelen. Echter heeft u hiervoor een verwijzing nodig van uw arts of
specialist. Op deze verwijzing dient te staan dat de behandelingen aan huis plaats gaan
vinden.

U kunt op onze website direct een afspraak in de agenda inplannen. Daarnaast zijn wij ook per telefoon, e-mail en via het contactformulier te bereiken.

Telefoon:   0345-204052

E-mail:
info@fysiotherapieschipper.nl

maandag 08:00 tot 18:00
dinsdag 07:30 tot 21:00
woensdag 08:00 tot 21:00
donderdag 08:00 tot 21:00
vrijdag 07:30 tot 16:00

Tijdens uw eerste afspraak vragen wij u om uw identiteitsbewijs, pas van uw
zorgverzekering, een grote handdoek of badlaken en indien u deze heeft uw verwijzing mee
te nemen.

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed om dit kenbaar te maken.

Ga in gesprek met uw fysiotherapeut. Wij vinden het erg belangrijk om van u te horen indien u niet tevreden bent en zullen er alles aan doen om de klacht zo snel mogelijk samen met u op te lossen.
Komen we er samen niet uit? Hier kunt u lezen wat u kunt doen.

Resultaat van het cliëntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest